Kontakt

Kontakt

Henvendelse til foreningen skal så vidt muligt ske til vores kontaktperson hos DEAS:

Camilla Rosenberg Madsen – Tlf: 77 89 02 50 – E-mail: cros@deas.dk

Kontortid: mandag – fredag kl. 8.00 – 16.00

BESTYRELSEN
Bestyrelsen kan kontaktes på E-mail: bestyrelsen@bakkely-parken.dk eller ved pr. brev i foreningens postkasse i opgang 267. 
Ved uopsættelige henvendelser kan de enkelte bestyrelsesmedlemmer kontaktes.
Ejvind Kringelum, Formand – Tlf: 29 48 44 28
Lars Kirk, Næstformand – Tlf: 28 84 52 05
Poul Vinding, best.medlem – Tlf: 23 34 62 14
Per Simonsen, best.medlem – Tlf: 30 34 30 58
Ole Jensen, best.medlem – Tlf: 50 46 10 52

Andelsboligforeningen Bakkelyparken · Holmevej 267 · 8270 Højbjerg